Översättning

Våra översättare är alla professionella språkmänniskor som hanterar alla sorters uppdrag till och från engelska, svenska, norska, finska och tyska till alla kunder som vill ha framgång i sin verksamhet. Översättarna kan ta sig an uppdrag med kort varsel när du behöver det, och säkerställer att språket anpassas till den aktuella marknaden. Bland våra översättare finns dessutom auktoriserade translatorer, i de fall översättningarna kräver certifiering eller godkännande för viss officiell användning.

Korrekturläsning och språkgranskning

Kompag9et erbjuder lösningar med eller utan korrekturläsning.

Korrekturläsning är kronan på verket, så att dina texter signalerar kvalitet och avspeglar professionalismen i ditt företag.

Fyra ögon ser mer än två! En text ska vara helt fri från fel och förmedla ett professionellt budskap. Kompag9ets korrekturläsare har stor erfarenhet av textkorrektur och kan även göra språkgranskningar.

Vi erbjuder tre olika former av korrektur:

Korrekturläsning – rättning av eventuella grammatiska fel och stavfel.

Språkgranskning – både korrekturläsning som ovan och en mer ingående granskning av språkbruket och så kallade subjektiva, stilistiska rättningar.

Hel eller delvis omskrivning av en befintlig text – vi kan omformulera en befintlig text som innehåller osammanhängande eller dåliga formuleringar, så att kundens text får ett korrekt språk med bra flyt.

Textproduktion

Behöver du texter som fungerar på marknaden? Kompag9et erbjuder välargumenterade, informativa och levande texter, som serverar tjänsten på ett silverfat – korrekt formulerat och exakt avpassat för målgruppen.

Journalistik

Kompag9ets journalist erbjuder journalistiska artiklar och kommunikationsrådgivning. Kontakta oss om du behöver få en artikel skriven eller är i behov av annan kommunikationsrådgivning.